KOULUTUKSET & LUENNOT

KOULUTUKSET & LUENNOT

KOULUTUS JA LUENNOT

UTELIAASTI OPPIEN!

Koulutukset ja luennot räätälöidään aina tarpeidenne mukaan yhdessä suunnitellen. Ne auttavat ihmisiä ja organisaatioita inspiroitumaan, kehittymään ja löytämään potentiaalinsa. 

Koulutusten kesto voi vaihdella kahdesta tunnista useamman päivän koulutuksiin. Myös saman sisältöinen koulutus voidaan toteuttaa useammalle ryhmälle. 

Teen koulutuksista vuorovaikutteisia, keskustelevia ja antaen mahdollisuuden oivaltaa itse. Koulutukset aloitetaan asiaosuudella, jota syvennetään kokemuksellisuudella, harjoituksilla, ryhmätöillä, keskustelulla, jakamisella ja välitehtävillä. 

Pidempien koulutusten kohdalla päivään sijoitetaan rentoutumista ja vaihtelevuutta esim. luontoelementtejä. Koulutukset voidaan tarvittaessa toteuttaa kokonaan luonnossa ja luontoelementeillä.

Koulutuksissa on mahdollisuus osallistujien alkukartoitukseen, jossa voidaan vielä kohdentaa koulutusta/luentoa henkilökohtaisten toiveiden suuntaan. Tämä on ollut erittäin suosittu käytänne koulutuksissani.

Yrittäjille omaa koulutusta; jaksamiseen, mielenhallintaan, palautumiseen jne. 

 • Yrittäjän jaksaminen 

 • Tunnetaidot (aikuiset ja lapset) 

 • Vuorovaikutus, dialogi

 • Tiimityöskentely 

 • Asiakaspalvelu ja kohtaaminen 

 • Palautekulttuuri 

 • Ajanhallinta 

 • Stressi

 • Resilienssi  

 • Itsetunto 

 • Mielen hallinta 

 • Kriisit 

 • Temperamenttityypit
 • Palautuminen 

 • Seksuaalisuus 

 • Turvataidot 

 • Kehitysvammaisuuteen ja mielenterveyteen liittyvät aihealueet 

 • Näkyväksi tuleminen 

 • Hengitys – hyvinvointiin 

 • Rentoutuminen 

 • Luontohyvinvointi

 • Aistikokemukset

 • Erityisherkkyys 

 • Tietoinen läsnäolo- arjen voimavara

 • Vahvuudet

 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi 

 • Unista voimaa- Hyvä uni 

 • Unelmia kohti 

 • Yrittäjän jaksaminen 

 • Tunnetaidot (aikuiset ja lapset) 

 • Vuorovaikutus, dialogi

 • Tiimityöskentely 

 • Asiakaspalvelu ja kohtaaminen 

 • Palautekulttuuri

 • Ajanhallinta

 • Stressi

 • Stressi

 • Itsetunto

 • Mielen hallinta
 • Kriisit
 • Temperamenttityypit
 • Palautuminen
 • Seksuaalisuus
 • Turvataidot
 • Kehitysvammaisuuteen ja mielenterveyteen liittyvät aihealueet
 • Näkyväksi tuleminen
 • Hengitys – hyvinvointiin
 • Rentoutuminen 

 • Luontohyvinvointi

 • Aistikokemukset

 • Erityisherkkyys 

 • Tietoinen läsnäolo- arjen voimavara

 • KokonaisvaTietoinen läsnäolo- arjen voimavaraltainen hyvinvointi

 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi

 • Unista voimaa- Hyvä uni

 • Unelmia kohti

Suunnitellaan yhdessä teille räätälöity koulutus/luento vastaamaan tämän hetken haasteisiin tai kehittämiseen.

Hinta määräytyy keston ja laajuuden mukaan. 

Suunnitellaan yhdessä teille räätälöity koulutus/luento vastaamaan tämän hetken haasteisiin tai kehittämiseen.

Hinta määräytyy keston ja laajuuden mukaan.