VOIMAANTUMINEN UUTEEN!

VOIMAANTUMINEN UUTEEN!

SYSTEMAATTISTA, TAVOITTEELLISTA JA YKSILÖLLISTÄ TOIMINTAA

VALMENNUS

  • Valmennus auttaa asiakasta löytämään uusia mahdollisuuksia, parantaa työsuoritustaan, oppimaan ja kehittymään työssään, selkiyttämään tavoitteitaan ja varmistamaan niiden saavuttamisen. Valmennus on tehokas tapa kehittää johtamista, asiantuntijoiden toimintaa sekä tiimien/ryhmien tuloksellisuutta. Se edistää myös henkilökohtaista kehittymistä.

  • Valmennus kohdentuu vahvuuksiin ja johtaa uusiin tavoitteisiin ja toimintoihin sekä auttaa vapauttamaan ihmisen sisäisiä potentiaaleja ( tahto, motivaatio, uskomukset, tunne, tieto, taidot, asenteet jne.)

  • Valmentaja on keskustelukumppani, joka kuuntelee aktiivisesti ja asettaa kysymyksiä jotka auttaa asiakasta kirkastamaan tavoitteitaan ja etenemään niitä kohti.

  • Valmentaja ei anna valmiita vastauksia tai ratkaisuja, vaan auttaa asiakasta itse pohtimaan eri näkökulmista asiaa ja löytämään itse sopivia ratkaisuja. Valmennuksen päämäärä on asiakkaan voimaannuttaminen ja vastuuttaminen toteuttamaan yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisia asioita.

Valmennuksen tarkoituksena on auttaa asiakasta ottamaan käyttöön hänellä jo olemassa olevat taidot ja voimavarat, joita hän tarvitsee oman työnsä tai elämänsä tavoitteiden saavuttamiseen.
Valmennuksen tarkoituksena on auttaa asiakasta ottamaan käyttöön hänellä jo olemassa olevat taidot ja voimavarat, joita hän tarvitsee oman työnsä tai elämänsä tavoitteiden saavuttamiseen.
Valmennuksen tarkoituksena on auttaa asiakasta ottamaan käyttöön hänellä jo olemassa olevat taidot ja voimavarat, joita hän tarvitsee oman työnsä tai elämänsä tavoitteiden saavuttamiseen.
Varaa aika

Valmennuksen hinta sovitaan erikseen keston ja laajuuden mukaan.