TUKEA ONNISTUMISEEN!

TUKEA ONNISTUMISEN!

TYÖYHTEISÖ, TIIMI JA YKSILÖ TYÖNOHJAUKSET

TYÖNOHJAUS ON TAVOITTEELINEN OPPIMIS- JA VUOROVAIKUTUS PROSESSI

 • Työnohjaus voi olla keskustelua, reflektointia tai toiminnallista yhdessä tekemistä.

 • Työnohjaus tarjoaa turvallisen paikan tarkastella työtä ja työyhteisöä dialogisessa prosessissa eri näkökulmista katsoen.

 • Työnohjauksessa avautuu uusia ajatuksia työstä ja toisten kohtaamisesta.

 • Perustehtävän selkeytyminen ja eri ilmiöiden havainnoiminen lisää työhyvinvointia sekä voimaantumista työssä.

 • Työnohjaus vahvistaa yhteishenkeä ja parantaa ilmapiiriä.

 • Työnohjaus auttaa työyhteisöä toimimaan tuloksellisemmin yhdessä.

 • Työnohjaus on mahdollista etäyhteydellä.

Työnohjausta myös yrittäjille!

Tarjoan työnohjausta yksilö- ja ryhmämuotoisena työyhteisölle, tiimille, esimiehille, johtoryhmille. Teen myös työnohjauksen työnohjausta (toto).

Työnohjausta myös yrittäjille!

Tarjoan työnohjausta yksilö- ja ryhmämuotoisena työyhteisölle, tiimille, esimiehille, johtoryhmille. Teen myös työnohjauksen työnohjausta (toto).

TYÖNOHJAUKSEN TAVOITTEENA ON:

 • Työnohjaus on aina prosessi, joka kestää 1-2-vuotta ja tapaamiset on noin kerran kuukaudessa 90-120min kerta.

 • Uusien näkökulmien ja vaihtoehtojen löytäminen

 • Työn tavoitteiden, tehtävien ja työroolin selkiyttäminen

 • Jokaisen työntekijän mahdollisuus osallistua, tulla kuulluksi ja vaikuttaa

 • Vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen sekä vahvistaminen

 • Työssäjaksaminen ja työnilon saavuttaminen

 • Ammatillisen osaamisen ja työhyvinvoinnin lisäämien

 • Työtemperamenttien oppimista ja yhteensovittamista

 • Työn merkityksellisyyden tarkastelu

YKSILÖTYÖNOHJAUSTA TAI VERTAISRYHMIÄ

ESIHENKILÖLLE, JOHDOLLE JA ASIANTUNTIJOILLE

Oman johtajuuden ja työtapojen tarkastelua. Haasteisiin valmistautumista ja voimavarojen löytämistä.Työnohjaus on prosessi, jonka kesto vaihtelee 1-2 vuoteen. Lisäksi on ns. akuuttityönohjausta 2-5 kertaan.

”Olen erikoistunut erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa työskentelevien työyhteisöjen kysymyksiin (kehitysvamma / psykiatria / lastensuojelu) sekä seksuaalisuutta koskeviin kysymyksiin.”
”Olen erikoistunut erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa työskentelevien työyhteisöjen kysymyksiin (kehitysvamma / psykiatria / lastensuojelu) sekä seksuaalisuutta koskeviin kysymyksiin.”