RATKAISUKESKEINEN TERAPIA

TEHOKASTA APUA ELÄMÄN HAASTEISIIN

Ratkaisukeskeinen terapia on asiakasta kunnioittavaa, asiakkaan ja terapeutin välistä tasavertaista yhteistyötä.  Se on asiakaskeskeistä, tavoitteellista, vuorovaikutuksellista ja luottamuksellista sekä uusien näkökulmien etsimistä ja hyödyntämistä elämässä.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa katse suunnataan tulevaan ja pääpaino on tukea asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin. Asiakas kulkee pienin askelin kohti toivotunlaista tulevaisuutta, jonka hän on yhdessä terapeutin kanssa määritellyt ja joka on saavutettavissa.

Menneisyyttä käsitellään sen mukaan, kuinka se nähdään tilanteessa tarpeelliseksi.
Menneisyyttä käsitellään sen mukaan, kuinka se nähdään tilanteessa tarpeelliseksi.
Varaa aika!
Varaa aika!
JOS JOKIN EI TOIMI, TEE JOTAIN TOISIN!

TOIMINTATAVAT JA NÄKÖKULMAT

Aikaisempien tuloksettomien ratkaisuyritysten tilalle etsitään toisenlaisia tapoja toimia ja vaihdetaan näkökulmaa. Siirretään näkökulma pois pulmista ja vaikeuksista, tutkitaan mikä nykyhetkessä toimii ja tehdään tulevaisuuteen tavoitteet.

Ratkaisukeskeisellä työskentelytavalla pyritään tutkimaan ja hyödyntämään asiakkaan kykyjä, vahvuuksia ja nostamaan esille piilossa olevia voimavaroja. Ratkaisukeskeistä terapiaa kutsutaan usein myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.

Ratkaisukeskeinen suuntaus sopii yksilöiden, parien, perheiden kuin ryhmien kanssa työskentelyyn.

 

Ratkaisukeskeinen terapia on asiakkaan itse maksettavaa, Ei Kela-korvattavaa.

 

Mahdollisuus myös etäyhteydellä.

Äärelläsi auttaa sinua, mikäli haluat vahvistaa omaa hyvinvointia
ja pysähtyä miettimään keinoja voida entistä paremmin.