Luonto ei vaadi mitään, se vain on! Luonto ei kyseenalasta sinun olemassa oloasi, se elää omaa elämää kaikesta muusta huolimatta. Vaihtelevaa luontoa on ympärillämme kaikkialla, lähes meidän jokaisen saavutettavissa. Luonnon parantava ja terapeuttinen voima on tieteellisesti jo pitkälle tutkittua ja maailmanlaajuisesti todistettu. Luonnossa asiat, pulmat tahtovat palautua mittasuhteisiinsa. Luonto rauhoittaa, rentouttaa, elvyttää ja auttaa palautumaan. Luonnossa oleskelu ja liikkuminen lisäävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Luonto auttaa palautumaan stressistä ja unohtamaan arjen huolet sekä parantaa mielialaa. Vaikutukset ilmenevät muun muassa verenpaineen alenemisena ja sydämensykkeen tasoittumisena. Metsässä, järven rannalla, puutarhassa aistit avautuu ja herkistyy, ärsykkeet laantuu, mieli lepää kun ympärillä on vain luonnollisia ärsykkeitä.

Luonnossa voi hiljentyä, pohdiskella, kuunnella ääniä, aistia tuoksuja, katsella/tutkiskella kasveja, kiviä, puita, kalliota ja taivaalla pilviä sekä aurinkoa, kerätä luonnon antimia, lenkkeillä, käyskennellä, mitä vaan itselle merkityksellistä voi luonnossa tehdä. Merkittävä seikka, jota ei tule aina ajatelleeksikaan; Luonto on käytettävissä aina, päivin ja öin, se ei vaadi mitään sinun siellä ollessasi, voit vain olla.

Tutkimusten mukaan:

Mitä suurempi osuus vapaa-ajasta käytetään luonnossa ulkoiluun, sitä vahvempia elpymiskokemuksia saadaan ja sitä vahvempaa on emotionaalinen hyvinvointi, onnellisuus ja tyyneys voimistuu, voit hiljentyä, tutkiskella tunteitasi, kuunnella itseäsi ja nauttia luontokokemuksesta.
  • Verenpaine alenee: Jo noin 15-20 minuuttia luonnossa oleskelua auttaa laskemaan verenpainetta. Veranpainetta alentava vaikutus tulee esim. istumalla luonnossa tai rauhallisessa puistoympäristössä.
  • Stressi lievittyy: Luonnon rauha ja seesteisyys vaikuttaa myönteisesti tietotulvaan ja kiireiseen elämään joutuneeseen ihmiseen. Luontoliikunta voi vaikuttaa positiivisesti myös stressin heikentämään vastustuskykyyn. Luontomateriaalien käsittely esim. mullan ja metsäaineksen vaikutus vastustuskykyyn.

  • Luonto saa aikaa positiivisia vaikutuksia: Luonnon näkeminen ja kuuleminen saa meidät pysähtymään luoden positiivisia vaikutuksia. Jo pelkät luontokuvat – ja äänet voivat lievittää mielialaa ja kipua.

  • Mieliala kohenee: Luonto piristää mieltä ja auttaa unohtamaan huolet, murheet ja kiireet.

  • Fyysiset oireet vähenevät: Luonnossa liikkuminen rentouttaa, päivän jännitykset, huonot työskentelyasennot, huonon ilman vaikutukset esim. päänsärky voi vähetä luonnossa liikkuessa.

  • Sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy: Luontoympäristö vaikuttaa positiivisesti vuorovaikutukseen. Luonnon avulla suhde omaan itseen ja muihin ihmisiin koetaan myönteisemmäksi. Ryhmien välinen kanssakäyminen koetaan helpommaksi.

  • Ihminen elpyy etenkin luonnossa sijaitsevissa mielipaikoissaan.

  • Fyysinen aktiivisuus lisääntyy: luonnossa liikkuminen koetaan kevyemmäksi, luonto houkuttelee liikkumaan uudestaan.

Nyt jokainen etsimään se oma mielipaikka luonnosta

sekä elpymään että lumoutumaan!